Kỷ nguyên mới của năng lượng [Infographic]

Trong hai mươi năm qua, đã có sự dịch chuyển rõ rệt trong việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng, phần nhiều do gia tăng nhận thức về khí hậu của chính phủ và người tiêu dùng. Các thay đổi về chính sách, chi phí và ý thức đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng công nghệ năng lượng xanh theo cấp số nhân.