Các dự án của NCSE

NCSE đã thực hiện hơn 150 dự án điện mặt trời hộ gia đình và 40 dự án điện mặt trời công nghiệp trên Việt Nam. Hơn 168000 MW năng lượng xanh đang được sản xuất từ các hệ thống điện mặt trời của chúng tôi hàng năm. Để tìm hiểu thêm về cách tạo ra năng lượng tái tạo cho gia đình và doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Theo dõi để cập nhật thêm thông tin