Liên doanh Thụy Sĩ hoàn thành hệ thống điện mặt trời thẳng đứng 325 kW

K2 Systems và Solarmotion đã triển khai hệ thống điện mặt trời thẳng đứng trên một bức tường chắn dọc theo một con đường ô tô ở bang Appenzell Ausserhoden của Thụy Sĩ. Hệ thống này sử dụng 756 mô-đun kính và đang hoạt động theo chương trình FIT của Thụy Sĩ.

Năng lượng mặt trời NCSE - PV Mgz

Một liên doanhh lập bởi nhà cung cấp hệ thống lắp đặt có trụ sở tại Đức K2 Systems và nhà thầu EPC Thụy Sĩ Solarmotion đã triển khai một hệ thống PV dọc trên một con đường vòng trong đô thị Teufen ở bang Appenzell Ausserhoden, Thụy Sĩ.

Hệ thống này nằm trên tường chắn 75 độ và có công suất 325 kW. Nó sử dụng 756 mô-đun năng lượng mặt trời màu đen bằng kính từ một nhà cung cấp không được tiết lộ.

Theo K2 Systems, giải pháp được sử dụng để lắp đặt dựa trê lắp đặt “K2 BasicRail” kết hợp

Một văn phòng kỹ thuật của thanh tra đường bộ Thụy Sĩ đã kiểm tra tất cả các tính toán tĩnh trong giai đoạn lập kế hoạch.

Hệ thống điện mặt trời thẳng đứng này dự kiến sẽ chính thức được khánh thành vào tháng 12. Dự kiến hệ thống thẳng đứng sẽ tạo ra năng suất tốt, đặc biệt là vào mùa đông. Nhìn chung, sản lượng điện mặt trời hàng năm dự kiến sẽ vào khoảng 230.000 kWh.

Hệ thống này đang cung cấp điện cho lưới điện của nhà cung cấp năng lượng địa phương St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) theo chế độ thuế quan nhập khẩu của Thụy Sĩ.

Từ Tạp Chí PV DE