Bộ lưu trữ

Bộ lưu trữ điện (BESS), có thể dùng cho các hệ thống điện mặt trời hybrid hoặc hệ thống điện mặt trời độc lập

Hiển thị tất cả 2 kết quả